jag och johan wanloo hemsöks av fyra mytologiska figurer...